Prayer information and praying for the nation of Cyprus
ΕΝΤΕΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Πληροφορίες και προσευχή για τον Λαό της Κύπρου     

INTERCESSORS  FOR  CYPRUS

              

                  ΕΝΤΕΥΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

   Πληροφορίες και προσευχή για τον Λαό της Κύπρου

 

 

 

Home

IFC.

Welcome to the website.


IFC.

Καλωσορίσατε  στην

Ιστοσελίδα μας

Cyprus, destined to be a conduit of spiritual power in the region.
   VIDEOS on other pages.       
         Samples below:
     VIDEO: Cyprus dispute explained (Very good. 15 min)

VIDEO: Famagusta
VIDEO: A good series on the End Times is found on the End times page. 1st below.

VIDEO: The Peace Process

Greek Cypriots

Turkish Cypriots

The reconciliation, restoration & healing of Cyprus

A very good summary of the historical and current situation of the Cyprus problem – a divided nation - is found on a YouTube The title is: ‘The Unsinkable Aircraft Carrier. Cyprus Dispute Explained.’ https://www.youtube.com/watch?v=WHlHnCwFp5c  (15 min. See LHS videos column).

It will help you to understand the problem and pray into it with new heart. Ultimately, God will look for the Church North and South to stand in the gap together.

We maintain the vision of a national day of prayer over this Cyprus problem, preceded by examination of all our lives as Christians and churches in Cyprus (N & S) before God, and resulting repentance. Keep in prayer for such a key day to come about! (2 Chronicles 7v13-14 & James 5v7-8 &v17).   

    Destiny of Cyprus: A divided nation becomes one in the Lord. Ezekiel chapter 37 v 15-19  
The UN, EU, America and other nations have not been able to resolve this issue between Cyprus and Turkey...the illegal invasion of north Cyprus in 1974. It is a thorn in the flesh.
Though nations and peoples have tried and failed to mend Cyprus, the Bible shows that there is ONE way only which will succeed. This way applies to all nations and peoples because it is a principle of God, His promise.
However, it depends more on the Church in a nation than the people of the nation. God is looking to the Church in Cyprus to do what is required in order that He heals the nation from this huge divide of the land and between the peoples. God promises:

2 Chronicles 7:13-14 (NKJV): "When I shut up heaven and there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among My people, IF MY PEOPLE who are called by My name will humble themselves, and pray and seek My face, and turn from their wicked ways, THEN I WILL hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land."

Yes, God allows situations until His Church responds correctly. He rules and reigns not man or devil. We Christians are called by His name. PRAY that the true Church in Cyprus responds to God's call and fulfills His requirements. THEN we will see results and the land be healed, ready to fulfil its destiny.

The Destiny of Cyprus.

IFC amongst others believe that Cyprus has a specific destiny in terms of God's plans for the Jewish people in the end days. (The page, 'Israel in God's purposes' explains more fully).

Suffice to say here that there is only one passage of scripture that is used to describe God's passion over a matter as 'with all My heart and soul'. It is in relation to the restoration of the Jews both to the land of Israel from worldwide, and their restoration to the God of Israel and their Messiah, Jesus (Yeshua Mashiach). (Jeremiah 32v37-41; Ezekiel 39v21-29).

OTHER  PAGES: Prayer updates by email / Comment / About us;   Current preaching / Heaven & Hell / The Bride of Christ.  Some prophecies for Cyprus/Current prophecy for the Church in Cyprus 2020; End Times / End Times Videos;   Israel in God's purposes / The 64 Aliyah scriptures / Replacement theology;    IFC Flyer (English) / IFC Flyer (Greek); Refugees, Justice, Mercy;   Those in authority/Moral Issues;   Praying for the Church / Leading prayer / Half nights of prayer/ Worship & Intercession evenings;  IFC Faith confession / IFC Prayer card;   Donate.  

We are here to encourage prayer for Cyprus on a regular basis.

The team meets to pray three times a week, 9am-12 noon in Larnaca (unless holidays). Tuesday mornings for refugees and Cyprus, Wednesday mornings for Israel and Friday mornings for Cyprus. More details: iforcy@outlook.com


Try the various pages above, (on the black menu bar), especially the 'Latest Prayer Update' page.  May the Lord direct you to what you need on this website.

 

Our website foundational bible verse is:

'Unless the Lord builds the house, the builders labour in vain.'  (Psalm 127v1)

And more recently: For no matter how many promises God has made, they are "Yes"   in Christ.’ (2 Corinthians 1:20)

 .....................................................................................................................................................................

Ευχόμαστε ο Κύριος να σας οδηγήσει στο να βρείτε τι είναι χρήσιμο για σας ιδιαίτερα από αυτή.


Η ομάδα συνεδριάζει για να προσευχηθεί τρεις φορές την εβδομάδα, 9πμ-12 το μεσημέρι στη Λάρνακα (εκτός αργιών). Την Τρίτη το πρωί για τους πρόσφυγες και την Κύπρο, την Τετάρτη το πρωί για το Ισραήλ και την Παρασκευή το πρωί για την Κύπρο. Περισσότερες λεπτομέρειες: iforcy@outlook.com

 

Είμαστε εδώ για να ενθαρρύνουμε προσευχή για την Κύπρο πάνω σε τακτική βάση. 

Δοκιμάστε τις διάφορες δυνατότητες από το Μενού στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας.  Ιδιαίτερα την εκλογή ‘Πρόσφατη Ενημέρωση Προσευχής’. Το θεμελιώδες εδάφιο για την ιστοσελίδα μας είναι:

 «Αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει Οίκο, μάταια οικοδομούν οι οικοδομούντες»  (Ψαλμός 127 εδ.1)

Και πιο πρόσφατα: «Διότι, ανεξάρτητα από το πόσες υποσχέσεις έχει κάνει ο Θεός, είναι« ναι »στον Χριστό». (2 Κορινθίους 1:20)


An interpretation of Isaiah 62 verses 6-7a is found below...interesting.


'I have set intercessors on your walls who shall cry out to God day and night for the fulfilment of His promises.'

 

The meaning of 'Intercessor'

Intercession is an activity in prayer which causes a response in the heart of God to meet those who are the object of the prayer. It is a selfless act on behalf of others and motivated by love for God and for people.  People who intercede are intercessors.

 

The great Intercessor is the Lord Himself, for example when there was no-one else who could bring about a change in Israel (Isaiah 59v16; Ezekiel 22v30, also Hebrews 7v25). Yet He also has His people populating the earth who can make a difference through their intercessions on behalf of others in His name.


‘Intercession’ in the Old Testament Hebrew word ‘pagah’ means, ‘to encounter, to meet, reach, make intercession, entreat’. It is a strong word: ‘to assail one, to strike upon one with petitions’, ‘to rush on someone with hostile violence’, ‘to strongly urge upon someone a request’, perhaps reflected in the persistent widow of Luke 18v1-8.

 

‘Intercession’ in the New Testament Greek word ‘Entugchano’ means, ‘to light upon a person or a thing, fall in with, hit upon a person or a thing’. It is active and strong.  (In the New Testament Greek word ‘enteuxis’ it means,’a falling in with, a meeting with, a coming together’. This is more of a conversation or conference on a matter.)


In 1 Timothy 2v1, Paul exhorts intercessionary prayer. Perhaps God is calling you to stand in the gap on behalf of others? It is a ministry which is not in the limelight, but precious to God. Our monthly Prayer Updates for Cyprus on this website will give you direction and food for thought and prayer. God bless you!     

  

Alternative translations or meanings of: ΕΝΤΕΥΚΤΕΣ (ΜΕΣΣΟΛΑΒΗΤΕΣ)

‘Intercessors’ Ικέτες

(Ικέτες Higher level - less commonly used - word for ‘intercessor’)

Intercessor – noun:

μεσίτης broker, mediator, intercessor, supplicant, ombudsman

μεσσολαβητής intercessor

Μεσσολαβητής - means ‘Intercessor’ (singular)

Μεσσολαβητές - means ‘Intercessors’ (plural)

‘Mediators’ Διαμεσολαβητές; Μεσολαβητών

Mediator – noun:

μεσολαβητής mediator, moderator, intermediary, negotiator, middleman

 

So, in summary, before the throne of God, we plead, mediate, intercede and stand in the gap on behalf of other people and situations.. ..as does Jesus for us! 

(Hebrews 7v24-25) '...because Jesus lives for ever, he has a permanent priesthood. Therefore he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them.

Job 16v19-20: Even now my witness is in heaven; my advocate is on high. 20 My intercessor is my friend as my eyes pour out tears to God; 21 on behalf of a man he pleads with God as a man pleads for his friend.

 See also: 1 Samuel 12v23; 1 Kings 18v36-37; Luke 12; Matthew 5v44; 1 Timothy 2v1, Psalm 106v23 & v30.

“Intercessory prayer isn’t only submitting our list of our requests to God, but the willingness to go out and be available if God wants to use me in answering them. It is an expression of our relationship with God and with others.”

 

Jesus taught us from his own example that at times he would have been found   “...crying aloud  and shedding tears...” (Hebrews 5:7)

During His life on earth, Jesus was a true Intercessor, always standing in the gap. He still intercedes in Heaven for His beloved servants. “The word “intercede” comes from the Latin “inter” meaning “between” and “ced” meaning “go”. So it literally means “go between”. The Hebrew word for intercede is “hifgia”. Yuval Shomron from Jerusalem says, “The root behind the Hebrew “hifgia”, or intercede, is “paga”, which means “touched”. The same root is in used “pigua” which is the Hebrew word for a terrorist attack. The only way someone can actually intercede is to lay their lives down for someone else. When we intercede for one another, our chief purpose is to fill in those gaps (for Israel) and hold up (Israel) so the enemy can’t gain an advantage over them. Likewise, when we fail to intercede for one another, we’re virtually giving the key to that person’s spiritual house to his/her enemies for them to wreak havoc.              .